Lista unikatowych wartości na dwa sposoby

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób możesz stworzyć listę unikatowych wartości na podstawie posiadanego zakresu danych? Wyobraź sobie, że wcale nie jest to takie skomplikowane. W dodatku, jak to bywa w przypadku Excela, istnieją różne metody osiągnięcia tego samego rezultatu. Dwie z nich, proste i szybkie w użyciu, przedstawiam w dzisiejszym wpisie.

Zanim zapoznasz się ze sposobami tworzenia listy unikatowych wartości przyjrzyj się poniższemu rysunkowi, który idealnie obrazuje powstawanie takiej listy poprzez usunięcie wszystkich zduplikowanych wartości z zakresu obejmującego dane źródłowe.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

Aby osiągnąć taki rezultat należy skorzystać z jednego z dwóch zaproponowanych poniżej rozwiązań, a mianowicie polecenia Usuń duplikaty lub Filtr zaawansowany.

Unikatowe wartości – sposób pierwszy, czyli Usuń duplikaty

KROK 1: Zaznacz zakres danych.
KROK 2: Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij polecenie Usuń duplikaty.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

KROK 3: W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów zaznacz kolumnę z której chcesz usunąć wartości powtarzające się. Jeśli zakres danych posiada nagłówki, zaznacz opcję Moje dane mają nagłówki.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

KROK 4: Kliknij OK. Na ekranie pojawi się komunikat informujący o liczbie usuniętych duplikatów oraz o liczbie wartości unikalnych.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

Unikatowe wartości – sposób drugi, czyli Filtr zaawansowany

KROK 1: Zaznacz zakres danych.
KROK 2: Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij polecenie Zaawansowane.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

KROK 3: W oknie dialogowym Filtr zaawansowany zaznacz opcję Kopiuj w inne miejsce.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

KROK 4: Idź do pola Kopiuj do i wskaż komórkę, gdzie chcesz skopiować listę.
KROK 5: Zaznacz opcję Tylko unikatowe rekordy.
KROK 6: Kliknij OK, aby zakończyć tworzenie listy.

Unikatowe wartości, usuń duplikaty

Bez względu na to, którą metodę zastosujesz przy tworzeniu listy unikatowych wartości, możesz szybko i skutecznie oczyścić dowolny zakres danych z powtarzających się pozycji. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż polecenie Usuń duplikaty dokonuje modyfikacji w miejscu przechowywania oryginalnych danych w arkuszu. Natomiast Filtr zaawansowany oferuje możliwość wyboru czy lista unikalnych wartości będzie wyświetlona tam, gdzie znajdują się dane źródłowe (wtedy wiersze zawierające duplikaty zostaną ukryte) czy zostanie przekopiowana w miejsce zdefiniowane przez użytkownika. Ale o tym będziesz już samodzielnie decydować. 🙂