Podział strony w Excelu, czyli jak zapanować nad wydrukiem

Spędziłeś wiele godzin na opracowaniu zgromadzonych danych, przygotowałeś odpowiednie zestawienia lub raporty, a całość wydrukowałeś. Niestety ku Twojemu zaskoczeniu efekt końcowy pozostawia wiele do życzenia. Co się stało? Otóż Excel automatycznie rozdzielił drukowane informacje na poszczególne strony, ale zrobił to wyjątkowo nieudolnie. Jeśli więc chcesz zapanować nad wydrukiem i uczynić go idealnym, to Twoim zadaniem będzie dokonanie właściwego podziału arkusza na strony.

Podział strony to nic innego jak umowny punkt, od którego Excel zaczyna drukować pozostałą zawartość arkusza na kolejnej stronie wydruku.

Jeśli jesteś początkującym adeptem najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego to warto zapamiętać, że domyślny podział stron pojawia się w arkuszu kiedy po raz pierwszy uruchomisz dowolne polecenie z grupy Ustawienia drukowania znajdującej się na karcie Układ strony lub włączysz podgląd wydruku używając skrótu klawiaturowego Ctrl + P. Excel na podstawie bieżących ustawień drukowania sam ustala miejsca podziału arkusza na poszczególne strony.

Granice pomiędzy stronami wydruku są widoczne w arkuszu w postaci linii przerywanych lub linii ciągłych. Pierwsze oznaczają domyślne podziały stron wstawione przez Excela, a drugie są efektem Twojej ingerencji. Ponadto te same linie będą wyglądać inaczej w zależności od tego z jakiego widoku skoroszytu obecnie korzystasz. Dla widoku Normalny linie będą koloru szarego, natomiast dla widoku Podgląd podziału stron wyświetlane będą pogrubione linie koloru niebieskiego.

Dodatkową zaletą używania widoku Podgląd podziału stron jest możliwość ręcznego przesuwania linii podziału stron w nowe miejsce. Dzięki temu od razu decydujesz o tym co znajdzie się na poszczególnych stronach wydruku. Po przemieszczeniu linii Excel odpowiednio zmieni ustawienia drukowania, aby zdefiniowany przez Ciebie obszar był wydrukowany na jednej stronie.

Nie widzisz linii podziału stron w widoku Normalny? W takim razie sprawdź czy przypadkiem nie jest wyłączona opcja wyświetlania podziałów stron. Jak to zrobić? To proste!
KROK 1: Kliknij na kartę Plik, a następnie wybierz Opcje.
KROK 2: W oknie dialogowym Opcje programu Excel wybierz kategorię Zaawansowane i przejdź do sekcji Opcje wyświetlania dla tego arkusza.
KROK 3: Zaznacz opcję Pokaż podziały stron, aby w arkuszu były widoczne przerywane linie symbolizujące granice między stronami wydruku.

excel podział strony

Uwaga! Tej opcji nie będziesz mógł zmienić jeśli bieżącym widokiem arkusza jest widok Podgląd podziału stron.
KROK 4: Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Zanim pokażę Ci jak zarządzać podziałami stron chciałbym dodać, że nie istnieją żadne ograniczenia co do ilości podziałów stron jakie dodasz do arkusza. Dla przykładu jeśli w drukowanym obszarze znajduje się kilkanaście tabel występujących jedna po drugiej, to śmiało możesz wstawić podział strony po każdej z nich. W ten sposób zapewnisz wydrukowanie każdej z nich na osobnej stronie.

Dodawanie podziału strony do arkusza

KROK 1: Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny gdzie chcesz wstawić podział strony. Pamiętaj, że podział zostanie umieszczony powyżej zaznaczonego wiersza lub na lewo od wskazanej kolumny. Możesz również wskazać konkretną komórkę w arkuszu i wtedy wstawiony będzie w tym samym miejscu jednocześnie pionowy oraz poziomy podział strony.
KROK 2: Na karcie Układ strony, w grupie Ustawienia strony, kliknij przycisk Znaki podziału, a następnie wybierz Wstaw podział strony.

excel podział strony

Usuwanie podziału strony

KROK 1: Kliknij nagłówek kolumny na prawo od podziału strony lub nagłówek wiersza poniżej podziału strony lub komórkę umieszczoną w lewym górnym rogu podziału strony.
KROK 2: Na karcie Układ strony, w grupie Ustawienia strony, kliknij przycisk Znaki podziału, a następnie wybierz Usuń podział strony.

excel podział strony

Usuwanie wszystkich podziałów strony

KROK 1: Na karcie Układ strony, w grupie Ustawienia strony, kliknij przycisk Znaki podziału, a następnie kliknij Resetuj wszystkie podziały strony.

excel podział strony

Ręczna zmiana podziału stron

KROK 1: Na karcie Widok, w grupie Widoki skoroszytu, wybierz Podgląd podziału stron.

excel podział strony

KROK 2: Przesuń wskaźnik myszy na jedną z niebieskich linii, aby zamienił się na kreskę obustronnie zakończoną strzałkami. Przeciągnij linię podziału stron w nowe miejsce.

excel podział strony

Używanie widoku Podgląd podziału stron pozwala Ci zobaczyć zarówno pozycje podziałów strony jak i liczbę stron, które Excel przekaże do druku. Przeciągnięcie linii podziału strony spowoduje zmianę linii przerywanej na linię ciągłą.

Gotowe! Od teraz masz pełną kontrolę nad wydrukami z Excela. Zanim następnym razem klikniesz przycisk Drukuj jeszcze raz zweryfikuj czy przypadkiem część drukowanych informacji nie znajdzie się niepotrzebnie na osobnej stronie. Nie marnuj papieru, dbaj o środowisko! 🙂