6 prostych sposobów jak zmienić liczby przechowywane jako tekst na liczby

Pobrałeś dane z systemu księgowego do Excela i próbujesz poddać je analizie. Jednym z zadań jakie masz do wykonania jest przypisanie do nich odpowiednich informacji z innego zestawienia. Tradycyjnie sięgasz po funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. Niestety z jakiegoś bliżej nieznanego powodu funkcja zwraca błąd. Zaczynasz zastanawiać się co jest nie tak w składni, gdzie się pomyliłeś. Szukasz, weryfikujesz i nic. Nagle Twoją uwagę zwracają zielone trójkąciki umieszczone w pobranych danych i zastanawiasz się czy tutaj nie kryje się sprawca Twoich kłopotów. Okazuje się, że wartości liczbowe, na których tak Ci zależy, przechowywane są jako tekst a nie liczby. Jak w takim razie zamienić tekst na liczby?

Magia zielonego trójkąta

Błąd opisywany we wstępie do tego wpisu zdarza się bardzo często zwłaszcza w sytuacji, kiedy importujemy dane z systemów transakcyjnych, np. SAP. Wielokrotnie Excel odczytuje wartości liczbowe jako tekst i wtedy wyrównuje ciąg znaków do lewej strony, jednocześnie umieszczając zielony trójkąt w lewym górnym rogu komórki.

Ów trójkąt pełni rolę informacyjną, ponieważ ma zwrócić uwagę użytkownika, że coś jest nie tak z wartościami przechowywanymi w komórce arkusza. Dzięki temu masz świadomość o występującym błędzie.

Kiedy klikniesz na komórkę z zielonym trójkątem, na lewo od niej pojawi się ikona z wykrzyknikiem. Jeśli teraz wskażesz ją kursorem myszy, to na ekranie pojawi się komunikat: “Liczba w tej komórce jest sformatowana jako tekst lub jest poprzedzona apostrofem”.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Klikając na ikonę wywołasz menu podręczne z poziomu którego możesz teraz konwertować tekst na liczbę, zignorować błąd lub wyświetlić opcje sprawdzania błędów. Najpierw skupimy się na dwóch ostatnich opcjach.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Jeśli wybierzesz polecenie Ignoruj, to komunikat o błędzie (zielony trójkąt) zniknie, a wartość przechowywana w komórce pozostanie tekstem. Natomiast klikając polecenie Opcje sprawdzania błędów wywołasz okno dialogowe Opcje programu Excel z wybraną kategorią Formuły, gdzie będziesz mógł dokonać zmian reguł sprawdzania błędów. (To samo okno możesz wyświetlić klikając na wstążce Excela kartę Plik, a następnie wybierając polecenie Opcje, a potem Formuły.)

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

W sekcji Reguły sprawdzania błędów występuje opcja Liczby formatowane jako tekst lub poprzedzone apostrofem. Jest ona zaznaczona domyślnie. W każdej chwili możesz ją wyłączyć, ale pamiętaj, że nie rozwiąże to Twojego problemu. Po prostu informacje o błędzie przechowywania wartości liczbowej jako tekst nie będą wyświetlane. Dlatego proponuję pozostawić tą opcję bez zmian i zająć się sposobami zamiany tekstu na liczbę.

Zamiana tekstu na liczby na 6 sposobów

Excel to świetne narzędzie, w którym to samo zadanie można wykonać na kilka sposobów i konwersja liczb przechowywanych jako tekst na liczby jest dobrym tego przykładem. Przeanalizowałem różne metody i chcę się nimi z Tobą podzielić.

Sposób nr 1: Konwertuj na liczbę

Ten sposób wykorzystuje wspomniany zielony trójkąt, czyli komunikat o błędzie. Jeśli chcesz zamienić tekst na liczby, to zaznacz komórkę lub cały zakres, a następnie kliknij ikonę z wykrzyknikiem. Z menu podręcznego wybierz polecenie Konwertuj na liczbę. Wszystkie komórki, które zawierały wartości liczbowe jako tekst zostały zamienione na liczby i wyrównane do prawej.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Niejednokrotnie zmieni się sposób ich wyświetlania zwłaszcza w przypadku, gdy wartości liczbowe są naprawdę długie. W takim przypadku możesz sformatować je jako liczby. Wystarczy zaznaczyć komórki i po kliknięciu prawym przyciskiem wybrać z menu polecenie Formatuj komórki.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Sposób nr 2: Edycja komórki

Kolejna metoda zamiany tekstu na liczby jest pomocna, ale tylko w przypadku, kiedy do skonwertowania masz jedną lub dosłownie kilka komórek. Przy większej ich liczbie zdecydowanie pomiń ten sposób. Na czym on polega?

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Wystarczy, że zaznaczysz komórkę zawierającą wartość do konwersji i włączysz tryb edycji (możesz dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy lub użyć klawisza funkcyjnego F2), a następnie wyjdziesz z niego naciskając klawisz Enter. Zmiana zostanie zapisana a wartość liczbowa będzie od teraz przechowywana jako liczba i wyrównana do prawej.

Sposób nr 3: Funkcja WARTOŚĆ()

Jeśli masz możliwość wstawienia pustej kolumny lub skorzystania z istniejącej już pustej kolumny, to możesz w niej umieścić funkcję WARTOŚĆ(tekst). Jej zadaniem jest skonwertowanie ciągu tekstowego reprezentującego liczbę na liczbę. Posiada ona tylko jeden argument, którym jest tekst. Możesz go umieścić w cudzysłowie lub odwołać się do konkretnej komórki arkusza.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Oczywiście, możesz stwierdzić, że sposób jest interesujący, ale nagle masz wartości w dwóch kolumnach a nie jednej. Spokojnie, bo i na to jest „magiczny” sposób. ?

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Otóż wystarczy, że zaznaczysz zakres komórek, w których użyłeś funkcji WARTOŚĆ, a następnie naciskasz i przytrzymujesz klawisz Shift oraz prawy przycisk myszy. Teraz przenosisz zakres w miejsce docelowe i zwalniasz przycisk. Pojawi się dodatkowe menu, z którego wybierasz polecenie Kopiuj tutaj tylko wartości. Jeśli w międzyczasie nadałeś odpowiedni format wartościom liczbowym, to wykonaj powyższe kroki jeszcze raz, ale tym razem użyj opcji Kopiuj tutaj tylko jako format. Brawo! Teraz pozostało Ci usunięcie komórek z funkcją WARTOŚĆ.

Sposób nr 4: Dodaj ZERO

Zakładając jak w poprzedniej metodzie, że dysponujesz pustą kolumną możesz wykonać prostą operację, a mianowicie dodać wartość 0 (zero) do wartości każdej z komórek, czyli np. =B2+0. To spowoduje, że Excel potraktuje zawartość komórki B2 jako wartość liczbową i wykona dodawanie. Oczywiście rezultat będzie liczbą.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

I tutaj możesz przekopiować jako wartości (oraz jako format) wynik działania formuły do zakresu źródłowego, żeby nie duplikować danych w zestawieniu. Jak to zrobić opisałem w sposobie numer 3.

Sposób nr 5: Wklej specjalnie i przemnóż

Jeśli nie dysponujesz wolną kolumną, to może poniższa metoda znajdzie zastosowanie w Twoim przypadku. Przede wszystkim znajdź wolną komórkę, wprowadź do niej wartość 1 i naciśnij klawisz Enter. Teraz skopiuj tą komórkę, po czym zaznacz zakres komórek zawierających wartości liczbowe przechowywane jako tekst. Następnie użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Alt + V lub prawym przyciskiem myszy wywołaj menu i wybierz polecenie Wklej specjalnie.

W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w sekcji Operacja wybierz Przemnóż i naciśnij OK. Wszystkie zaznaczone wartości zostaną przemnożone przez 1 (wartości nie ulegną zmianie) i od tej pory będą wyświetlane jako liczby.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

Sposób nr 6: Tekst jako kolumny

Ostatnią znaną mi metodą konwersji liczb przechowywanych jako tekst na liczby jest użycie narzędzia Tekst jako kolumny. Cały proces jest bardzo prosty i sprowadza się do zaznaczenia komórek arkusza, a następnie wybraniu polecenia Tekst jako kolumny, który znajdziesz na karcie Dane w grupie Narzędzia danych.

Jak zamienić tekst na liczby w Excelu

W oknie dialogowym Kreator konwersji tekstu na kolumny upewnij się, że jako typ danych źródłowych zaznaczony jest Rozdzielany. Jeśli wszystko się zgadza, nie przechodź dalej, ale kliknij przycisk Zakończ.

Gotowe! Mamy to! ?

Powyżej przedstawiłem Ci 6 prostych sposobów jak zmienić liczby przechowywane jako tekst na liczby, z których przynajmniej jeden (a może więcej) znajdzie zastosowanie w Twojej codziennej praktyce z Excelem. A może Ty znasz jeszcze inny sposób radzenia sobie z taką sytuacją? Jeśli tak, to śmiało dziel się wiedzą w komentarzu poniżej.

I jeszcze mała prośba na koniec. Jeśli uważasz, że zaprezentowana w tym artykule wiedza przyda się komuś z Twoich przyjaciół lub znajomych, to śmiało przesyłaj link dalej. Dzięki!