Jak umieścić komentarz w formule?

Potrafisz wstawiać komentarze do komórek arkusza? Super! Umiesz dodawać je w makrach? Rewelacja! A czy wiesz jak umieścić komentarz w formule lub funkcji? Nie? To świetnie się składa, bo chciałbym Ci dzisiaj pokazać małą sztuczkę, którą wykorzystuję właśnie w tym celu.

Otóż zdarza mi się, że pracując nad jednym skoroszytem muszę zająć się przygotowaniem drugiego. Kiedy po kilku dniach wracam do pierwszego z nich, nie zawsze jestem w stanie od razu „odkodować” logikę wielokrotnie zagnieżdżonej formuły lub też nie jestem pewien czy wszystkie elementy zostały w niej umieszczone. W takich przypadkach, aby jak najszybciej ruszyć z dalszymi pracami pomocne są dodatkowe informacje w postaci komentarzy. Ale w jaki sposób dodać je do formuły?

Jak umieścić komentarz w formule – rozwiązanie

Metodą jaką stosuję jest wykorzystanie funkcji N, której składnia wygląda następująco:

N(wartość)

Jej jedynym zadaniem jest zwrócenie wartości skonwertowanej na liczbę. Funkcja N wymaga podania tylko jednego argumentu, którym jest wartość podlegająca konwersji.

W zależności od rodzaju podanego argumentu funkcja zwraca odpowiednio:

  • dla liczby – wartość liczbową,
  • dla daty i czasu – datę i czas w postaci wartości liczbowej,
  • dla tekstu – wartość liczbową 0 (zero),
  • dla wartości logicznej PRAWDA – wartość liczbową 1,
  • dla wartości logicznej FAŁSZ – wartość liczbową 0 (zero).

Jak umieścić komentarz w formule?

Jak więc możesz zauważyć zastosowanie funkcji N, aby umieścić komentarz w formule, nie wpływa w żaden sposób na wynik końcowy działania danej formuły pod warunkiem konwertowania wartości tekstowych.

Poniżej zamieszczam dwa przykłady prezentujące jak umieścić komentarz w formule.

Komentarz w formule – przykład 1

Arkusz zawiera dwie wartości umieszczone w komórkach A2 oraz B2. W komórce A5 wprowadzona jest formuła SUMA, która jako argumenty ma podany zakres obejmujący wspomniane komórki z wartościami liczbowymi oraz funkcję N zawierającą komentarz. Ponieważ argumentem funkcji N jest wartość tekstowa, to jej wynik (zwraca wartość zero) nie wpływa na końcowy rezultat sumowania.

Jak umieścić komentarz w formule?

Komentarz w formule – przykład 2

Tym razem w zakresie A1:D9 zawarte są informacje o uczestnikach kursu online. Zadanie polega na obliczeniu średniego wieku pełnoletnich mężczyzn, których imiona zaczynają się od litery P.

Jak umieścić komentarz w formule?

W komórce A12 wprowadzona została odpowiednia formuła, ale nie obejmuje ona ostatniego warunku. Zamiast tego dodany został komentarz informujący o konieczności uzupełnienia funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW o brakujące kryterium. Podobnie jak w przykładzie 1 i tutaj wartość zwracana przez funkcję N wynosi zero i nie ma żadnego wpływu na wynik działania funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW.

Warto zapamiętać!
Jeśli pracujesz na co dzień w Excelu 2007 lub starszym, to funkcja N będzie dostępna tylko w wersji anglojęzycznej. Jeśli wybrałeś język polski jako język wyświetlania, to w takim przypadku do wstawiania komentarzy musisz użyć funkcji L. Oczywiście składnia pozostaje niezmieniona.

Wiedza o tym w jaki sposób można umieścić komentarz w formule z pewnością przyda Ci się w codziennej pracy z Excelem. Przygotowywane przez Ciebie arkusze nie będą już zawierały widocznych na pierwszy rzut oka komentarzy, które prawdopodobnie wstawiałeś w tradycyjny sposób korzystając z karty Recenzja i polecenia Nowy komentarz. Zniknie również problem z domyślaniem się czy aby na pewno formuła umieszczona w konkretnej komórce jest kompletna czy nie.